Què és

Metzineres. Entorns d’Aixopluc per Dones que Usen Drogues Sobrevivint Violències és el primer programa integral de reducció de danys exclusiu per dones des de Catalunya. Amb abasts holístics i individualitzats escaients a les particularitats de cadascuna, ofereix propostes flexibles d’entrada directa i immediata, segons les seves expectatives, inquietuds, curiositats, interessos i necessitats. A través d’un model innovador i agosarat d’intervencions de base, desplegat en Entorns d’Aixopluc, és sostingut per estratègies comunitàries ancorades en drets humans i transversalitat de gènere, que proven ser fiables, pragmàtiques, costo-efectives, on tota dona és protagonista.

Entorns d'Aixopluc

Metzineres es desplega en uns Entorns d’Aixopluc dels que cada persona podran formar part i deambular-hi en virtut de les seves demandes de benestar, circumstàncies, ambivalències, graus d’implicació i encomanda d’acompanyament. Es tracta de mitigar possibilitats de fracàs per evitar la tan habitual revictimització o traumatització secundària.

The meanwhile

De Moment

Entorn de cura, formació i recuperació

De Moment és obert a totes les DUDSV, amb una refrescant agenda d’activitats formatives, ocupacionals, culturals i d’oci. Facilitant necessitats bàsiques, brindant atenció sociosanitària i estenent una amplia gamma d’opcions d’autocura, vincles de confiança, intercanvi de sabers, autodefensa, solidaritat i suport mutu, mentre es busca animar perícia tècnica i incidència política.

The meanwhile

L'Osada

Entorn productiu

L'Osada promou mèrit professional, emprenedoria i oportunitats de feina satisfactòries per DUDSV que encaren mercats laborals obstaculitzants, estimula llocs de feina amb ingressos regulars estables, i potencia habilitats, impulsa autosuficiència, inspira creixement personal.

The meanwhile

La Coberta

Entorn residencial

La Coberta esdevé habitatge segur que convida serenor, intimitat, descans i protecció per DUDSV en situació de sense llar o que han hagut d'abandonar el domicili, posant a la seva voluntat tot un ventall d’elements terapèutics per a propiciar estabilitat.

Estadístiques

Última actualització: 1 d'octubre de 2021

Dones (% de 285)

Dona Cis23582.4%
Dona transgènere3512.2%
Intersexual20.7%
No binària41.4%
No info93.1%

Franges d'edat (% de 228)

De 20 a 29 anys 4114.3%
De 30 a 39 anys8128.4%
De 40 a 49 anys7827.3%
De 50 a 59 anys3913.6%
60 anys o més113.8%

Factors de vulnerabilitat (% de 255)

Adulta major de 55 anys207.84%
Jove4417.25%
Experiència migratòria10139.61%
Situació administrativa irregular3413.33%
Diversitat funcional228.63%
Racialitzada5320.78%
LGTBIQ5923.14%
Treballadora sexual5019.61%
Sexe per supervivència6023.53%
Problemes relacionats amb l'ús de drogues18974.12%
Transtorns de salut mental11946.67%
Sense llar18070.59%
Sense sostre10541.18%
Empresonament8432.94%
Altres72.75%
Coinfecció VIH + VHC218.24%

Acompanyament (% de 21814)

La VidAlegre1842484.46%
Activitat exterior19608.99%
Alberg140.06%
Carrer6543.00%
Telèfon16757.68%
Xarxes socials1580.72%
Domicili360.17%
Hospital20.01%
Presó50.02%
XADUD10294.72%
Altres13996.41%

Fonaments (% de 21814)

Condons4231.94%
Alimentació1890686.67%
Dormir de dia238910.95%
Dutxa272712.50%
Habitatge5202.38%
Imatge20419.36%
PIX7523.45%
Rentadora / assecadora12145.57%
Rober intercanvi19689.02%
Telèfon / Internet406118.62%
Transport4131.89%
Xerradeta / suport mutu1338561.36%

Activitats realitzades (% de 1442)

Total de dones que han participat: 193

Activitats diferents: 36

Art i creativitat59241.05%
Autoprotecció i enfortiment1278.81%
Comunitat y veïnatge886.10%
Cura i guariment21214.70%
Participació i activisme39827.60%
Producció i emprenedoria32322.40%

Intervenció educativa (% de 22942)

Abordatge de treball sexual8383.65%
Acompanyament5142.24%
Assessorament / informació21449.35%
"ConSumo Cuidado"596826.01%
Escolta activa2189795.45%
Contacte familiar i/o parella4131.80%
Resolució de conflictes7813.40%
Seguiment1788377.95%
Suport emocional1161850.64%
Abordatge de violències22729.90%

Intervenció sanitària (% de 9375)

Acompanyament1351.44%
Anamnesis241825.79%
Atenció al carrer80.09%
Consulta464549.55%
Cura98810.54%
Visita a domicili170.18%
Efectes inesperats del consum230.25%
Seguiment742779.22%
Sobredosi150.16%
Tractament545358.17%
Urgència1401.49%

Treball social (% de 1446)

Acompanyament1027.05%
Contacte familiar120.83%
Derivació674.63%
Entrevista inicial14710.17%
Inserció laboral120.83%
Seguiment presencial14710.17%
Seguiment del cas (articulació amb altres RSS)62343.08%
Seguiment telefònic1117.68%
Seguiment58040.11%
Tràmits1369.41%
Visita a d'altres espais70.48%
Visita a domicili o altres espais de residència o estada171.18%

Coordinacions i derivacions amb altres serveis: 1573

Coordinació externa: 1381

Derivació externa: 189

Altres83453.02%
Drets socials311.97%
Drogues25616.27%
Gènere17010.81%
Jurídico-penal211.34%
Món laboral120.76%
Salut795.02%
Salut mental231.46%
Sensellarisme32220.47%

Violències durant la infantesa

60 Dones úniques. 21.05% del total de dones registrades

Entorn familiar36
Consultar revisar18
Entorn proper7
Atenció social3
Sistema judicial2

Violències i traumes en entorn familiar

5 Dones úniques. 1.75% del total de dones registrades

Agressions físiques20.70%
Agressions sexuals20.70%
Violació10.35%
Agressions psicològiques20.70%
Agressió verbal20.70%
Privació / limitació injustificada de recursos10.35%
Desestructuració familiar20.70%
Criminalització20.70%
Intrusisme familiar10.35%
Vulneració confidencialitat, intimitat10.35%
Maltracte psicològic20.70%
Estigma20.70%

Violències i traumes en l'entorn laboral

1 Dones úniques. 0.35% del total de dones registrades

Agressions sexuals10.35%

Violències i traumes soferts en context d'àmbit institucional estructural

4 Dones úniques. 1.40% del total de dones registrades

Tall d'electricitat10.35%
Desallotjament, desnonament20.70%

Violències i traumes en àmbit de parella sexual o sexo-afectiva

82 Dones úniques. 28.77% del total de dones registrades

Agressions físiques6823.86%
Maltracte físic41.40%
Agressions sexuals134.56%
Violació93.16%
Agressions psicològiques6221.75%
Agressió verbal4716.49%
Privació / limitació injustificada de recursos238.07%
Altres165.61%
Maltracte psicològic93.16%
Estigma10.35%
Assetjament31.05%
Aïllament social10.35%

Violències i traumes d'àmbit socio-comunitari i entorn proper

40 Dones úniques. 14.04% del total de dones registrades

Agressions físiques207.02%
Maltracte físic20.70%
Agressions sexuals72.46%
Violació62.11%
Agressions psicològiques155.26%
Agressió verbal165.61%
Privació / limitació injustificada de recursos93.16%
Altres93.16%
Criminalització10.35%
Maltracte psicològic20.70%
Estigma41.40%
Assetjament51.75%
Assetjament sexual10.35%
Aïllament social10.35%
Desatenció sanitària10.35%

Violències i traumes d'àmbit comunitari i per part de desconeguts

35 Dones úniques. 12.28% del total de dones registrades

Agressions físiques217.37%
Maltracte físic10.35%
Agressions sexuals103.51%
Violació103.51%
Agressions psicològiques62.11%
Agressió verbal72.46%
Privació / limitació injustificada de recursos41.40%
Altres93.16%
Desestructuració familiar10.35%
Criminalització10.35%
Maltracte psicològic10.35%
Estigma62.11%
Assetjament20.70%
Assetjament sexual10.35%

Violències i traumes soferts per part del sistema d'atenció social

26 Dones úniques. 9.12% del total de dones registrades

Altres62.11%
Intrusisme familiar72.46%
Vulneració confidencialitat, intimitat103.51%
Maltracte psicològic31.05%
No suport a barreres idiomàtiques51.75%
Estigma207.02%
Desatenció de denúncies, demandes, queixes i sol·licituds165.61%

Violències i traumes soferts per part del sistema d'atenció sanitària

33 Dones úniques. 11.58% del total de dones registrades

Privació / limitació injustificada de recursos10.35%
Altres62.11%
Criminalització10.35%
Intrusisme familiar10.35%
Vulneració confidencialitat, intimitat93.16%
Maltracte psicològic20.70%
No suport a barreres idiomàtiques41.40%
Estigma196.67%
Desatenció de denúncies, demandes, queixes i sol·licituds51.75%
Desatenció sanitària31.05%
Embaras, maternitat a presó10.35%
Contenció mecànica31.05%

Violències i traumes soferts per part del sistema judicial

23 Dones úniques. 8.07% del total de dones registrades

Agressions psicològiques20.70%
Altres41.40%
Institucionalització10.35%
Criminalització41.40%
Maltracte psicològic10.35%
Presó preventiva20.70%
Fiança, multa inasequible62.11%
Condemna desproporcionada113.86%
Múltiples empresonaments curts51.75%
Falsa condemna20.70%
Estigma113.86%
Defensa inadequada62.11%
Aïllament social10.35%
Desatenció de denúncies, demandes, queixes i sol·licituds31.05%
Negació de permisos i beneficis penitenciaris10.35%

Violències i traumes soferts per part del sistema policial

25 Dones úniques. 8.77% del total de dones registrades

Agressions físiques51.75%
Maltracte físic10.35%
Agressions sexuals20.70%
Violació10.35%
Agressions psicològiques62.11%
Agressió verbal41.40%
Privació / limitació injustificada de recursos10.35%
Altres41.40%
Criminalització10.35%
Maltracte psicològic10.35%
Estigma51.75%
Assetjament62.11%
Accés a tractament com a forma de coacció20.70%
Desallotjament, desnonament31.05%
Desatenció de denúncies, demandes, queixes i sol·licituds10.35%
Multa durant COVID1920.70%

Violències i traumes soferts per part del sistema penitenciari

22 Dones úniques. 7.72% del total de dones registrades

Agressions físiques31.05%
Agressions sexuals10.35%
Violació20.70%
Agressions psicològiques20.70%
Agressió verbal20.70%
Privació / limitació injustificada de recursos20.70%
Altres62.11%
Institucionalització31.05%
Criminalització72.46%
Maltracte psicològic31.05%
Presó preventiva10.35%
Condemna desproporcionada20.70%
Múltiples empresonaments curts20.70%
Estigma103.51%
Defensa inadequada10.35%
Accés a tractament com a forma de coacció31.05%
Aïllament social93.16%
Desatenció de denúncies, demandes, queixes i sol·licituds51.75%
Desatenció sanitària51.75%
Dispersió20.70%
Barreres d'accés a PMM20.70%
Indigència a presó51.75%
Aïllament penitenciari20.70%
Retirada de custòdia31.05%
Negació de permisos i beneficis penitenciaris41.40%
Amenaces i/o coaccions82.81%
Tortura o tractes vexatoris31.05%
Multa durant COVID1910.35%

Merxandatge i donacions

La transcendència dels gairebé 40 acompanyaments diaris assumits per Metzineres, comprometent-se en reconfortar el benestar de les més de 220 valentes dones que hi participen actualment, ha mostrat després de poc més de dos anys d’implementació extraordinaris resultats, sobrepassant les nostres millors expectatives d’èxit.

Tot i l’ampli compromís de totes les que fem Metzineres, i les múltiples visites d’arreu del món per conèixer el nostre model d’abordatge, manca de finançament i infrastructura fan perillar el nostres Entorns d’Aixopluc.

Per aquestes raons fem una crida a institucions, comunitats filantròpiques, entitats, empreses, col·lectius i persones amb qui compartim ideals i objectius comuns, apel·lant a que mostrin la seva solidaritat i activar xarxes de suport que garanteixin la sostenibilitat de Metzineres.

Vés a la botiga

Notícies destacades

Publicacions importants sobre COVID-19


RECOMANACIONS PER A L’ACOLLIDA DURANT EL CONFINAMENT ...I MÉS ENLLÀ...

Metzineres som unes 250 dones i persones de gènere dissident en múltiples situacions de vulnerabilitat, El 90% sobrevivim violències, la meitat estem en situació de sense llar, el 70% tenim problemes relacionats amb drogues, legals i il·legals.

Més enllà dels riscos que vivim en el nostre dia a dia i de les mesures de reducció de danys que ja estem adoptant (guia COVID19 HARM REACTION. A Metzis no volem Corona) volem alertar-vos de la complexitat de la nostra realitat per tal que quedi contemplada en mesures socials, sanitàries i econòmiques adoptades per fer front a la pandemia COVID-19.

Considerem com a prioritari l’accés a un confinament segur, que respecti els nostres drets humans, amb abordatge feminista, que tiguin present la interseccionalitat i la reducció de danys. Que ens permeti mantenir el nostre vincle amb l’entorn, les companyes i el personal sociosanitari de confiança. Respectuós amb els nostres hàbits i compromès en el nostre apoderament i benestar.

Volem poder tenir cura de nosaltres mateixes, accedir a les nostres pertinences i donar continuïtat als nostres tractaments, especial les que tenim trastorns de salut mental. Les que estem en consum actiu, volem reduir els riscos i no passar per abstinència forçada. Si fem treball sexual o sexe per supervivència ens volem protegir.

Aquests dies es despleguem mesures adreçades a nosaltres que, tot i ben intencionades, no s’adeqüen a les nostres circumstàncies i que en alguns casos ens re-traumatitzen i vulneren els nostres drets.

Amb l’objectiu de pal·liar i reconduir aquelles respostes que reprodueixen estigma i discriminació, us oferim les següents recomanacions:

  1. Garantir opcions d’habitatge segur adaptades a les diferents persones i circumstàncies
  2. Assegurar l’accés a alimentació, higiene i protecció
  3. Oferir serveis d’atenció a persones amb problemes relacionats amb drogues, integrals i holístics.
  4. Activar Serveis per a la detecció, atenció i seguiment de les situacions de violència masclista vers les dones i persones de gènere dissident en múltiples situacions de vulnerabilitat
  5. Desplegar mesures de caràcter econòmic adreçades a les persones amb economies basades en treball informal i els serveis d’acompanyament
  6. Cuidar les cuidadores

Res Sobre Nosaltres Sense Nosaltres

Text íntegra disponible aquí

Material per imprimir: Cartell :: Fulletó (a) :: Fulletó (b)

Publicacions als mitjans

"Amb molts pocs diners salvem vides". Article a Vilaweb [català]

"Metzineres: shelter and empowering women who use drugs, survivors of violence". Article a Innovative approaches in drug policies and Incarceration. [anglès]